با مخوف ترین گروه های مافیایی و تبهکاری در سراسر جهان آشنا شوید [قسمت اول] – روزیاتو – مقالات تخصصی

همه ی ما قصه های زیادی را در مورد گروه های تبهکاری و مافیایی مخوف شنیده ایم اما بسیاری بر این باورند که این گروه ها تنها به سریال «خانواده سوپرانو» و فیلم های «پدرخوانده» باز می گردد و گروه های مافیایی و تبهکاری بزرگ و منسجم، دستکم دیگر، وجود خارجی ندارند

Read More »